Nyheder

Skoleleder med stærk faglighed til Carolineskolen

Vil du være med til at skabe en sjov, spændende og lærerig hverdag for børn og unge i alderen 0 -16 år, så er du den, vi leder efter som skoleleder til Carolineskolen. Vi er lige flyttet i nye bygninger og har sat gang i en gennemgribende pædagogisk forandringsproces, som du skal være med til at omsætte til praksis.

Carolineskolens bestyrelse og nuværende ledelse har sammen med lærere og pædagoger arbejdet hårdt over de sidste par år på at definere vores vision for arbejdet med børnene på vores skole, børnehave og vuggestue. Ambitionen har været at nytænke skolen til det ypperste i forhold til børns motivation, glæde og engagement. Lysten til at lære skal være grundlaget for at give børn stærke færdigheder, men også kompetencer som entreprenørskab, samarbejde og kreativitet. Derfor vil vi også gerne vende op og ned på den klassiske skoledag og i stedet skabe en skole som børnene ikke vil hjem fra. Du kan læse mere om visionen i dette link.

Hvem søger vi?

Vi søger en person med en stærk faglighed, der er optaget af den nyeste viden om børns læring og trivsel. Du skal være orienteret mod at skabe et læringsmiljø for ALLE børn. Det kræver en leder, der kan fungere som en samlende figur, der tør træde nye stier og ser medarbejdere, forældre og børn, som de ressourcer, de er. Du er i stand til at sætte en tydelig retning for skolen, og du gør det ved hjælp af tillid og uddelegering af ansvar og kompetencer. Du bliver leder af et velfungerende ledelsesteam med kompetencer inden for administration, økonomi, den jødiske kultur og religion samt pædagogisk praksis. Du skal sammen med ledelsesteamet drive den pædagogiske udvikling fremad og sikre, at skole, SFO, børnehave og vuggestue kontinuerligt søger at udvikle pædagogiske rammer, hvor børn motiveres til at blive så dygtige som de kan.

Konkret ønsker vi, at du kan/er/har

 • Et ressourceorienteret børnesyn
 • Pædagogisk uddannet med en stærk faglig profil
 • oversætte og omsætte visionen til praksis
  • kan involvere medarbejdere og forældre
  • er god til relationer mennesker i mellem
  • kan kommunikere og være tydelig omkring forandringer og praksis
  • kan sætte milepæle og være synlig omkring succeserne
  • kan skabe engagement
  • kan træffe svære valg når det er nødvendigt i omstillingsprocessen
 • god til arbejde i et ledelsesteam, og kan skabe tillid og uddelegere opgaver
 • formår at bringe omverdenen ind på skolen og sikre, at der er en tydelig sammenhæng for børnene mellem omverdenen og deres liv på skolen/børnehaven

Pædagogisk og ledelsesmæssigt er du opdateret og i konstant udvikling. Du har gerne konkret erfaring med nytænkende skolepraksis. Du er involverende, modig, lyttende, globalt orienteret, fremaddrivende og kompromisløs i forhold til børnenes bedste samt en fabelagtig leder af skolens teams og deres udvikling. Du ved, at pædagogisk forandring skabes gennem hver eneste medarbejder og sørger for deres udvikling, også gennem feedback i- og omkring praksis. Vi forestiller os derfor, at du ser en stor værdi i at involvere dig aktivt i læringsprocesserne sammen med lærere og pædagoger, så du kan coache, evaluere og aktivt have fingeren på pulsen i forhold til læringsmiljøet på institutionen.

Om stillingen

Det handler for os om at finde den helt rette person, der har en klar vision for børns læring, og som evner at stå i spidsen for at føre visionen ud i livet og konkretisere den for forældre, børn og medarbejdere. Du har et ledelsesteam, medarbejdere og bestyrelse i ryggen, samt adgang til sparringspartnere i form af Spiral m. fl., men skal selv kunne være en stærk driver af processen.

Du skal med sikker hånd lede en skole i drift sammen med dit ledelsesteam samtidig med, at du med din organisation og støtte udefra transformerer grundlaget og indholdet på institutionen. Du formår sammen med din organisation at omsætte visioner til helt konkret struktur og indhold i en skole- og børnehavehverdag, som der er yderst frie rammer for at designe på meningsfulde måder. Da Carolineskolen er en fri grundskole er der ganske vide rammer for hvordan vi vælger at strukturere undervisningen og sammenkoblingen med SFO, klub, børnehaven og vuggestue, og ikke mindst omverdenen.

Det bliver en væsentlig opgave at støtte op om en ny teamstruktur og –kultur som nøglen til ny praksis. Det bliver ligeledes en væsentlig opgave at nedbryde forandringsrejsen i overkommelige delmål, der skaber energi og sætter ekstra skub på udviklingen. Ikke kun overfor medarbejdere men også overfor forældrene, som er vigtige at have med på rejsen. Kommunikation og samarbejde med forældre og skolens andre interessenter er således af stor vigtighed.

Om skolen

Carolineskolen er en jødisk privatskole med tilhørende børnehave og vuggestue med elever fra hele Storkøbenhavn. Skolen er tidligere på året flyttet ind i fantastiske rammer i Hellerup, hvor et gammelt palæ er blevet skolens hjerte. Skolen har i dag cirka 170 elever og cirka 50 børnehave- og vuggestuebørn. Skolen har sit eget produktionskøkken, som laver frokost til alle børn på skolen, børnehaven og vuggestuen.

Det jødiske er en naturlig og integreret del af skolens liv og børnenes læring. Det er ikke en forudsætning, at en ny skoleleder fra starten har indblik heri, og vedkommende vil få støtte fra både den jødiske fagleder og fra rabbinatet for det jødiske Samfund.

Carolineskolen har en særlig ånd, der knytter børn, voksne og familier tæt sammen, også lang tid efter de har forladt skolen. Ud over et usædvanligt sammenhold giver det nogle helt særlige muligheder for spændende nybrud i børns læreprocesser.

Skolen deler adresse med både vuggestue, børnehave, SFO samt klub, og det er bestyrelsens ønske at samarbejdet over de forskellige tilbud integreres fuldstændigt således at der er en rød tråd igennem hele institutionens arbejde med børn og deres udvikling i alderen fra 0-16 år. Det vil derfor være naturligt at søge at skabe en stærkt integreret helhed og sammenhæng.

Din ansøgning

Ansøgning og cv samt evt. relevante bilag sendes senest fredag den 30. november, 2018 til: bkramarz@gmail.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

Ansættelsesforløbet indebærer en første samtale, som er en screening af udvalgte ansøgere. Denne første runde vil indebære en samtale med repræsentanter fra bestyrelsen, ledelsen og medarbejderrepræsentanter fra skolen og børnehave/vuggestue, og forventes at finde sted den 6. eller 7. december, hvorfor ansøgere bedes reservere disse dage. Herefter inviteres 2-4 kandidater videre til anden runde, som forventes at blive afholdt den 10. – 12. december. Denne runde vil indebære en samtale med repræsentanter fra bestyrelsen og evt. andre nøglepersoner, som bidrager til vurderingen af ansøgerne, samt evt. også en dialog om konkrete skridt til at virkeliggøre skolens vision.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til overenskomst mellem Lærernes Centralorganisation, Moderniseringsstyrelsen og Danmarks Private Skoler, grundskoler og gymnasier. Aflønning vil ske efter nærmere aftale i intervallet DKK 433,948 til DKK 520,315 årligt. Hertil kommer pensionsordning. Derudover er der mulighed for evt. aftale om årligt løntillæg ud over dette interval efter samme overenskomst.

Alle, der ansættes på Carolineskolen skal være opmærksomme på, at der udover indhentelse af straffeattest og børneattest, vil blive foretaget en sikkerhedsvurdering af PET.

Spørgsmål kan rettes til:

Benjamin Kramarz, formand for skolebestyrelsen, tlf. 21749278 eller bkramarz@gmail.com.

Interesserede ansøgere er velkomne til at få en rundvisning på skolen og børnehaven inden ansøgningsfristen ved at kontakte bestyrelsesformanden.