Nyheder

Nyhedsbrev juni 2018

Nyhedsbrev juni 2018

TAK for flot deltagelse til indvielsesfest og Carolinekoncert

Hvor var det bare dejligt, at så mange mødte op til vores indvielsesfest! Og sikke en fest det blev! Vejret var med os, pølserne smagte dejligt (tak til Henrik Bodnia, Elisabeth Heltoft Arnby og Frank Allon for at være grill-mastere), børn og voksne hyggede sig – og vores kor sang så fint for os. Tak til Ditte og Helene for det!

Vi har besluttet at gøre indvielsesdatoen til skolens officielle fødselsdag – og vil hvert år invitere til fælles sommer- og fødselsdagsfest den dag, med mindre den falder på en fredag, lørdag eller søndag.

Den første Carolinekoncert den 28. maj blev ligeledes en stor succes. Jeg er så imponeret over, at så mange børn optrådte – og på så højt niveau, selvom mange ikke havde øvet ret længe. Stor, stor tak til Maor og Channe for at hjælpe børnene så flot på vej! Og tak til alle de mange der mødte op og hørte koncerten. Det tegner til, at musik er en af de aktiviteter, vi skal satse meget mere på fremover!

Coding Pirates for 4. – 7. klasse

Coding Pirates er blevet en stor succes. Så stor at vi selvfølgelig fortsætter efter sommerferien! Det skriver vi mere om, når vi ved, hvornår vi kan gå i gang med undervisningen. Tre timer er lang tid efter en skoledag, så vi satser på kun at bruge to timer pr. gang efter ferien.

Årsmøde

Bestyrelsen inviterer alle forældre til årsmøde. Vi er i gang med at planlægge programmet for årsmødet og sender det ud til jer snarest. Vi håber at se rigtig mange af jer!

Legepladsen

Der er fuld gang i arbejdet – og for hver dag der går tager legepladsen mere og mere form. Børnehaven og vuggestuen har taget sandkassen i brug nu – det var vist tiltrængt!

Vi GLÆDER os til at kunne tage hele legepladsen i brug – forhåbentlig inden sommerferien. Mange børn har spurgt mig, om den nye legeplads kun er for børnehaven og vuggestuen. Det er den selvfølgelig ikke! Alle børn kan bruge den – under skyldig hensyntagen til, at der også færdes små børn der. Vi laver nogle klare og tydelige ”færdselsregler” i samarbejde med elevrådet.

Når det så er sagt synes jeg det er imponerende, hvor godt børnene finder ud af at lege på trods af de nuværende kummerlige forhold.

Køkkenet

Ikke alle børn er lige vilde med at være i køkkenet – og der har været kritiske røster fremme om, at børnene ikke lærer noget, mens de er der. Vi skal blive bedre til at sætte fokus på den læring, der foregår der – og vi arbejder på et meget tættere samarbejde mellem køkkenet og faglærerne, om faglige mål, så det, der foregår i køkkenet hænger bedre sammen med det, der foregår i timerne. Fremadrettet skal børnene også kun være i køkkenet en eller to gange om året.

Når et så er sagt, så er det at være i køkkenet jo også en måde at bidrage til vores vigtige og dejlige Carolinefællesskab på.

Planlægning af næste skoleår

Vi er i fuld gang med at planlægge næste skoleår. Der er mange brikker, der skal passe sammen for at få det hele til at gå op – og vi kigger på, hvad der har været godt i det her skoleår – og hvad der kan blive bedre. Det fortæller vi mere om på årsmødet.

Mange har efterlyst en oversigt over, hvor mange timer børnene skal have i de enkelte fag. Den lægger jeg på Intra inden sommerferien, så I kan følge med.

Søren og SFO

Der er heldigvis også gode nyheder! Søren er nu officielt leder af vores SFO – og det er vi alle sammen meget glade for!

Sommerferien nærmer sig!

Skolen holder sommerferie fra den 23. juni – 5. august, begge dage inkl. SFO´en har åbent i de to første uger af børnenes sommerferie – og vuggestue og børnehave har åbent hele sommeren. HUSK at give dem besked om, hvornår I holder ferie, så de kan planlægge, hvor meget personale, der skal på arbejde!

Bedste hilsener

Pernille