Nyheder

Nyhedsbrev – januar 2017

Kære forældre

Jeg håber, at alle er kommet godt ind i 2017! Her på skolen er vi tilbage efter en velfortjent ferie med højt humør og klar til at møde 2017 med alle de spændende ting, der ligger og venter på os.

I løbet af sommeren skal vi som bekendt flytte – og det bliver lidt af en logistisk opgave at få alt på plads, så vi kan starte skoleåret 2017-18 på Strandvejen.

Vi skal rydde op og smide det ud, der ikke har en funktion længere eller er blevet for slidt – men vi skal også bevare de ting, der er betydningsfulde og som har affektionsværdi. Jeg har bl.a. hørt rigtig meget om vores lamper – så de skal selvfølgelig med os, som et af de mange fine ”Carolineskolesymboler”.

Vi kommer nok til at bede om noget frivillig, praktisk hjælp fra forældre, bedsteforældre, tanter, onkler og tidligere elever, når vi til sommer skal rykke fra Bomhusvej til Strandvejen. Vi håber I er friske!

Caroline Landskabsarkitekter A/S

Mandag den 23. januar kaster vi os ud i at arbejde projektbaseret på Carolineskolen. Lærerne har knoklet med at forberede nogle meget spændende uger for børnene – der jo også kommer til at vænne sig til en anderledes måde at lære på.

Vi har arbejdet med en model der hedder KIE-modellen, der meget kort fortalt handler om at bevæge sig fra det Kreative rum til det Innovative rum til det Entreprenante rum.

Det handler bl.a. om at turde slippe fantasien løs, få vilde ideer – og så finde ud af, hvordan man gør drømme til virkelighed – og hvad der skal til, for at det kan ske.

Hvis I er blevet nysgerrige, kan I høre nogle børn fortælle let og forståeligt om at arbejde med KIE-modellen på den her You-Tube video: https://www.youtube.com/watch?v=gETPDYIGlxY

Det er første gang vi og børnene prøver det på Carolineskolen, så ikke alt vil være perfekt fra starten, men vi er sikre på, at det bliver nogle fantastiske uger for både børn og voksne!

Vi har i forberedelsen også haft stort fokus på det faglige indhold, således at de faglige mål bliver tilgodeset. Vi skal bl.a. arbejde med målestoksforhold og rumlighed, med interviewteknikker, med brug af medier (film og lyd), drejebøger, logbøger, former og figurer, perspektivtegning, bevægelse, farver, natur, dokumentation m.m., og vi skal selvfølgelig også have en masse ”ud af skolen-oplevelser” og bl.a. undersøge og afprøve forskellige legepladser.

Børnene er delt ind i to storgrupper: De små fra 0. – 3. klasse og de store fra 4. – 7. klasse. Storgrupperne inddeles i mindre grupper med en fast voksen tilknyttet. 9. klasse deltager ikke i projektet denne gang, men har i stedet fagdage og arbejder intensivt med faglig fordybelse i deres eksamensfag.

Lærerne i de to teams sender en mere detaljeret plan over aktiviteterne til jer på Intra.

Mødetiderne er fra 8 – 13 for de små og fra 8 – 14 for de store.

Vi slutter projektet onsdag den 8. februar, fejrer Tu B’ Shvat den 9. februar og holder den traditionelle ”skovtur” den 10. februar, inden vi går på vinterferie. Vi regner med at udstille og præsentere børnenes tanker og ideer i Mediateket fra onsdag den 8. februar efter frokost.

Vi vil gerne holde fokus på processen for børnene og ikke kun på, at der skal skabes et fint produkt, så derfor laver vi ikke et stort forældrearrangement i forbindelse med afslutningen på projektet.

Men I er (som altid) hjerteligt velkomne til at kigge forbi den 8. februar – og vi lader selvfølgelig udstillingen stå i nogle uger, så I kan se alle de fine ting som børnene har lavet, hvis I alligevel kommer forbi skolen.

Bed også jeres barn om at fortælle hjemme, hvad de har lavet i løbet af ugerne. En godt spørgsmål kan fx være: ”Hvad var det sjoveste/sværeste/mærkeligste, du oplevede i skolen i dag?”

Hvis I holder ferie uden for skolens ferieplan – et lille hjertesuk…

Der er en del af jer, der vælger at holde ferie udenfor skolens ferieplan. Det er selvfølgelig forståeligt, for så er det billigere at rejse – og det øvrige arbejdsmarked indretter ikke altid deres ferieplaner efter skolernes. MEN, tænk også over, at det har stor betydning for børnene at være en del af det faglige og sociale fællesskab i hverdagen, og at de faktisk mangler noget, når de ikke får de samme oplevelser som kammeraterne. Lærerne bruger også meget krudt på at lave særlig forberedelse, skaffe materialer og opgaver, til de børn der er på ferie og hjælpe dem med at indhente det forsømte, når børnene kommer tilbage – og det er faktisk ikke helt rimeligt at pålægge dem den ekstraopgave. Når alt det er sagt, så ved vi selvfølgelig også godt, at det har stor betydning for børnene at have kvalitetstid med deres forældre. Vi beder bare om, at I tænker over det, inden I bestiller en ferie. Og helt praktisk, så beder jeg om, at I også sender en mail til mig, hvis I holder ferie/fri i mere end et par dage udenfor skolens ferieplan – enten via Intra eller på pf@carolineskolen.dk. J

Morgensang J

Vi har fået sat gang i en god gammel tradition på Carolineskolen og indført morgensang en gang om ugen. Herligt! Vi holder morgensang på ”rullende” dage, så det er mandag i den ene uge, tirsdag i den næste uge etc. kl. 8:45. Mens vi har projekt, har vi kun en enkelt morgensang – nemlig onsdag den 1. februar, hvor vi benytter lejligheden til at byde vores tre nye lærere: Lise Lotte, Lars og Marianne velkommen J

Skolepraktik

Hvis I har venner eller familie med jødisk baggrund med et barn i skolealderen, der overvejer at skifte til Carolineskolen, så fortæl dem, at vi tilbyder skolepraktik på alle klassetrin, så børnene (og forældrene) uforpligtende i fx en uge kan prøve, om vores dejlige skole er noget for dem. De skal bare henvende sig til os – enten på mail eller telefon, så får vi arrangeret det!

 

Bedste hilsener

Pernille Fabricius

Skoleleder