Nyheder

Nyhedsbrev august 2017

Kære forældre

Så er vi i gang igen med et helt nyt skoleår. Velkommen tilbage til børn og voksne – og særligt velkommen til vores 19 nye elever i 0. klasse og deres forældre!

Også hjerteligt velkommen til vores to nye lærere: Siv og Olfert!

Første skoledag

Vi lagde traditionen tro ud med fælles morgenmad for 1. – 8. klasse, med højt humør og stor gensynsglæde. Vores kor sang så fint og sørgede for dejlig stemning i gymnastisksalen. Tusind tak til dem for det!

Velkommen til en lidt anderledes måde at gå i skole på

Normalt får børnene et skema, der som udgangspunkt gælder for hele skoleåret. Som jeg tidligere har skrevet, arbejder vi fremover med mere fleksible skemaer, hvor indholdet og fagene kan skifte fra uge til uge. Der har været lidt udfordringer her i starten med at få givet jer tydelig besked om hvilke timer/lærere børnene har hvornår. Vi øver os – og lover, at vi snart bliver rigtig gode til det! I løbet af august/september får vi lagt et link til ”Docendo”, som vores skemaprogram hedder på forsiden af Intra, og der vil I dagligt kunne følge med i, hvad børnene skal.

Havdala mandag morgen

Vi starter ugen med Havdala mandag lidt over 8, når børnene er krydset af i klassen. Vi synes, det er en dejlig måde at starte en ny uge på – og forældre er altid meget velkomne til at deltage J

Fællesshabbath fredag

Vi slutter ugen af med fællesshabbath hver fredag. Kl. 12:05 for de yngste og kl. 12:50 for de ældste. Her er I selvfølgelig også velkomne til at komme og være med!

Ringklokken er afskaffet!

Vi har også afskaffet ringklokken, så den nu kun ringer kl. 8 om morgenen. Tanken bag det er, at det ikke skal være ringklokken der styrer, hvornår børnene har brug for en pause, men de aktiviteter, der foregår. Det er jo ærgerligt at skulle afbryde noget spændende, bare fordi klokken ringer – og omvendt kan børnene have været dybt koncentrerede i en halv time og derfor have brug for en pause for lige at ”komme sig”.

Som med alt nyt er der selvfølgelig nogle begyndervanskeligheder. Lærerne har i de første dage løbet lidt rundt og ledt efter børnene, der jo er vant til, at ringklokken fortæller, hvornår frikvarteret slutter. Men de skal nok få det lært! Der er ikke ret mange andre skoler i Danmark, der har ringklokke mere, og det fungerer fint, når først børn og lærere har vænnet sig til det.

Vi opfordrer jer i øvrigt til at give børnene et ur med i skole, så de kan holde øje med, hvad klokken er. Nogle klasser taler også om at udpege ”pausen er slut-dukse”, som i fx en uge af gangen får til opgave at holde øje med tiden.

Kommunikation

Overskriften på aktiviteterne i de første otte uger af skoleåret er ”kommunikation”. Det har lærerne skrevet mere udførligt til jer om. Det betyder, at alle har det som et fokus i undervisningen – lige fra billedkunst til fysik/kemi – og vi på kontoret bestræber os på det samme. Næste periodes overskrift bliver ”forandring” – fordi det jo er der, vi skal i gang med at flytte til vores nye bygning på Strandvejen!

Kontakt til lærerne – og lidt om Intra

En høflig opfordring: Lærerne arbejder ca. 40 timer om ugen og når de har fri, vil de selvfølgelig ligesom alle gerne andre have tid til familie, venner og fritidsinteresser. Derfor beder jeg om, at I respekterer deres dyrebare fritid og ikke forventer, at de tager deres telefon eller svarer på mails om aftenen eller i weekenderne.

Man kan selvfølgelig altid sende en kort besked på Intra og bede om at blive kontaktet, hvis der er noget, man ønsker at tale med en lærer om!

Og nu vi er ved Intra og kommunikation….. En forælder fortalte mig forleden dag, at Intra var en berygtet og heldigvis afdød diktators hævn. Det er nemlig så let at sætte sig til tastaturet og skrive løs om noget, man er utilfreds med – men nuancerne forsvinder i sådanne beskeder, og modtageren har ikke en chance for at spørge ind til, hvad der menes med det, der står, men må bare tage imod. Lange klagebeskeder på Intra har kostet mange søvnløse nætter hos personalet, så min kraftige opfordring til jer er, at I bruger Intra til korte spørgsmål eller beskeder – og at mere alvorlige emner er noget, vi TALER sammen om.

Madordning – eller mangel på samme….

Som I ved, træder vores nye madordning desværre først i kraft, når vi er flyttet. Katrine, der skal være vores nye ”madmor”, starter den 1. september med at lave mad i børnehaven og vuggestuen, og vi vil prøve at se på, om vi kan finde en eller anden overgangsordning, inden vi flytter. Men indtil da, så er der dømt madpakke med hjemmefra. Vi har fået stillet flere køleskabe op, så børnenes mad kan holde sig kold i løbet af dagen. Da mine børn var i madpakkealderen var reglen, at første gang de brokkede sig over indholdet i madpakken, måtte de fremover selv smøre den. Det virkede – for jeg slap lynhurtigt for at smøre madpakker til alle tre unger J

Parkering om morgenen

Og her kommer så skoleårets første hjertesuk….. Flere af vores naboer på Bomhusvej brokker sig med jævne mellemrum til mig over den måde, der bliver kørt og parkeret på om morgenen. Blokerede indkørsler, ulovlig parkering m.m.  Politiet har også nævnt det et par gange. Så her er en opfordring til lige at tænke over, hvordan I får afleveret ungerne.

HUSK også, at de mange ledige parkeringspladser ved virksomhederne på Bomhusvej desværre er forbudt område for os – og man risikerer at få en bøde på 750 kr. for ulovlig parkering.

Med venlig hilsen og endnu engang velkommen til et nyt og spændende skoleår på Carolineskolen!

 

Pernille Fabricius

Skoleleder