Skolens bestyrelse

Carolineskolens bestyrelse består af fem forældre der er valgt for to år ad gangen. Ifølge skolens vedtægter skal:

  • 1 medlem udpeges af Det mosaiske Troessamfunds delegeretforsamling (DF).
  • 1 medlem udpeges af Det mosaiske Troessamfunds repræsentantskab (RS).
  • 3 medlemmer udpeges af skolens forældrekreds. Heraf skal mindst en være medlem af Det Mosaiske Troessamfund.

Bestyrelsen arbejder primært med skolens økonomi, vedligeholdelse af Carolineskolen, sundhed og Carolineskolens jødiske særpræg.

Bestyrelsens medlemmer

Benjamin Kramarz

Jeg er 34 år gammel og arbejder til daglig indenfor finans. Jeg gik ind i bestyrelsen i 2014 for at hjælpe til med at skaffe skolen nye bygninger, samt sætte en ny dagsorden for den pædagogiske profil. Jeg har selv gået både på skolen og børnehaven og ønsker at mine 3 børn får samme gode opvækst på en skole med høje faglige ambitioner og stærke jødiske værdier.

 

Mads Chaim Aagaard

 

Jeppe Lilholt

Jeg er 41 år og delegeretforsamlingens repræsentant i skolebestyrelsen. Jeg ønskede at komme i bestyrelsen, da jeg vil arbejde for, at skolen og menigheden arbejder tæt sammen og for at skabe et fremtidigt rigt jødisk liv i Danmark med rod i den ortodokse enhedsmenighed. Oprindeligt er jeg uddannet skolelærer og sidenhen uddannelsesvejleder og har derfor også indsigt i pædagogisk udviklingsarbejde, som jeg med glæde stiller til rådighed for skolen.

 

Henrik Bodnia

Jeg er 53 år og har to børn på Carolineskolen – Joel og Sarah Rosa. Jeg har været valgt til bestyrelsen siden 2015 og arbejder for en skole med en jødisk identitet. Carolineskolen skal aktivt bidrage til at give vores børn en jødisk uddannelse og styrke deres jødiske værdier. Skolen skal give det enkelte barn det bedst mulige udgangspunkt for at kunne tilvælge et jødisk liv. Carolineskolen skal tilbyde et fagligt højt læringsmiljø og samtidig styrke de sociale relationer børnene imellem.

 

Elizabeth Heltoft Arnby

Jeg er 37 år og selvstændig fotograf. Jeg har et barn på skolen og et i børnehaven. Jeg stillede op til bestyrelsen i 2016 for at være en del af den fælles ambition om at at gøre Carolineskolen en stærk og tidssvarende skole. Mit fokus er kreativitet og fællesskab som jeg mener er grundstenen til en givende skolegang og afgørende for det enkelte barns lyst til at lære. Den store kulturelle og sociale mangfoldighed på Carolineskolen sætter jeg som ikke jøde meget stor pris på og vil gerne være med til at både dyrke og styrke denne.