Nyheder

Forældrebrev februar 2017

Kære forældre

Vinterferien er lige om hjørnet og jeg vil benytte lejligheden til at sende et ønske om en god ferie til de af jer, der holder sådan en – og en god uge til alle jer andre. Skolen er lukket og slukket i uge 7, men SFO og børnehave har åbent.

Sne – og nul tolerance

Årets første sne faldt i denne uge og som på stort set alle andre skoler i landet, var Carolineskolen ramt af både en masse glæde over at sneen var kommet, men også af konflikter og al for voldsom leg med sne på fodboldbanen, på trods af de sneregler, som børnene kender.

Nogle af de små, der kom lidt for tæt på de store, fik en alt for voldsom medfart, og da det store frikvarter var slut, stod der grædende børn på kontoret, og også mange af dem, der var tilskuere var blevet bange og kede af det.

Det går jo slet ikke!

Jeg har haft alvorlige samtaler med de store drenge, der var involveret og de har fået at vide, at hvis der fremover sker noget lignende, hvor de store generer de små, uanset om de små har været irriterende og kastet en snebold eller sagt noget dumt, så udløser det øjeblikkeligt en bortvisning! De ældste elever har selvfølgelig hovedansvaret for, at en leg ikke løber af sporet. Men når det så er sagt, så skal de små elever jo også vide, at de IKKE skal provokere og irritere de store!

Torsdag delte vi skolegården ind i to zoner på trods af store protester fra eleverne. En til de store og en til de små. Og reglen er stadig, at man KUN kaster med snebolde indenfor zonen – og at man har helle, hvis man opholder sig udenfor zonen og ikke vil være med til at lege med sne.

Der vil også fremover være flere voksne tilstede, når det er snevejr. De tre gårdvagter, der var der onsdag og torsdag havde alt for travlt med at trøste og følge elever indenfor.

Gårdvagterne bestemmer suverænt om der er en elev, der overtræder reglerne og kan give elever karantæne fra sneboldlegen.

Caroline Landskabsarkitekter A/S

Så kom vi igennem det første rigtige projektforløb på Carolineskolen. Vi er undervejs blevet meget klogere på en masse ting – og det er børnene forhåbentlig også!

Først må jeg lige fortælle, hvor helt vildt stolt jeg er over, at børnene har leveret så mange fantastiske og kreative ideer til vores udearealer på Strandvejen!

Onsdag den 8. februar præsenterede eleverne deres arbejde og jeg kan kun anbefale jer forældre at kigge forbi Mediateket og se alle de fine og fantasifulde forslag, der er stillet op der. Vi er i gang med at lægge de stores film ud på SkoleTube/YouTube i et lukket rum, så I forhåbentlig snart kan se, hvor meget børnene har gjort ud af det.

De små har bygget de sejeste og sjoveste modeller, været på Strandvejen i bidende kulde og målt areal og rumfang på stort set alt både indenfor og udenfor og været på legepladser, hvor det, sjovt nok, mest var mudderet og de store pinde de fandt, der gav den bedste leg J

De store har lavet pitch, kortfilm, kontaktet stort alle leverandører af legepladsudstyr i Danmark og udlandet, regnet ud hvad tingene kommer til at koste, omregnet dollars til kroner, tegnet, arbejdet i SketchUp, bygget modeller, målt op, arbejdet med areal og størrelsesforhold – og så har de faktisk forstået KIE-modellen, som jeg skrev om i mit sidste nyhedsbrev. De er godt nok seje!!! Husk også at læse, hvad lærerne har lagt på Intra om det faglige indhold.

Bestyrelsen bliver præsenteret for børnenes gode ideer og så bliver der lagt en plan for hvad der kan realiseres og hvornår det kan ske. Det handler jo også om penge…….

Børnene har evalueret og vi voksne gør det tirsdag den 21. februar. Men set i bakspejlet, så er der helt sikkert nogle ting, vi kan gøre bedre og anderledes næste gang, vi kaster os ud i et projekt.

Noget af det jeg personligt har reflekteret over er, at vi nok ikke har været tydelige nok omkring de faglige mål og hvorfor vi overhovedet gør det her. Jeg har fået nogle forældrehenvendelser, der udtrykte bekymring for, om børnene nu får lært det, de skal, fordi det at arbejde med projekter opfattes som mindre seriøst og skoleagtigt. Traditionel klasseundervisning er genkendelig og ligner det, som vi voksne oplevede, da vi selv gik i skole. Men hvis jeg tænker tilbage på min egen skoletid, så er det, jeg husker bedst, den indianerlandsby, vi fik lov til at bygge i 7. klasse i geografitimerne, og det jeg lærte der, hænger stadig fast, mens stort set alt det andet er pist forsvundet…….

Så mit svar er: Det gør de – men de lærer på en anden måde og de lærer nogle andre ting, end det, der lige står i en bog. Sat på spidsen er traditionel klasseundervisning, hvor læreren fortæller og børnene er mere eller mindre passive ikke nødvendigvis en garanti for læring. Nogle børn har det bedst med den type undervisning, mens andre børn har det bedre med at få lov til selv at opdage og undersøge tingene. Og vi skal jo rumme dem alle.

Så vi skal blive meget bedre til at få børnene til at forstå, hvornår de rent faktisk lærer noget. Det er nemlig magisk, når det sker!

To en halv uge har været for lang tid for nogle af børnene. Det skal vi også have kigget på!

Jeg skylder jer at sige, at vi jo ikke bare gør det her fordi vi har fået en fiks ide! Den store donation vi har fået til skoleudvikling er øremærket til at gøre noget helt andet end ”bare” at drive traditionel skole.

Det er også skolebestyrelsens beslutning, at vi skal træde nye stier og tænke skolen ind i det 21. århundrede, hvor vores genkendelige verden er i konstant forandring, og hvor det at kunne tænke entreprenant, innovativt og kreativt, og at kunne samarbejde med mennesker, der kan noget helt andet end én selv, er helt nødvendige egenskaber at mestre.

Alt det skal vi nok fortælle jer meget mere om. Vi er i gang med at planlægge nogle fyraftensmøder for jer forældre, så vi kan få gang i dialogen med jer om alt det spændende, der kommer til at ske fremover på Carolineskolen. Den del har vi forsømt lidt…….

Når alt det er sagt, så vender vi glade tilbage til det kendte skema i uge 8, men vi er bl.a. i gang med at planlægge faglige fordybelsesdage hen over foråret, så HUSK NU at tjekke Intra J

Bedste hilsener – og god vinterferie!

Pernille Fabricius

Skoleleder