Nyheder

Søskendemoderation og friplads

Pr. 1. juli 2020 tilbydes søskendemoderation og friplads efter følgende regler

  1. barn – betaler fuld takst
  2. barn – betaler 50% af normal takst

Der er mulighed for at søge om et årligt fripladstilskud med henblik på at reducere taksten for skole og SFO i henhold til følgende indkomsttabel. Se venligt vedhæftede oversigt/tilskudsmodel.

Skolen forbeholder sig til enhver tid ret til at justere størrelserne på fripladstilskuddet, så det kan håndteres indenfor skolens økonomi.

Det årlige fripladstilskud kan søges én gang om året i maj måned for det kommende skoleår. Tilskuddet er baseret på forældrenes indtægter som opgjort på seneste årsopgørelse fra SKAT.

På bestyrelsens vegne

Benjamin Kramarz