Nyheder

Ekstraordinært tilskud til skolepengene

Bestyrelsen har ekstraordinært fået mulighed for at give højere tilskud til søskendemoderation og friplads foreløbig i indeværende skoleår.

Der tilbydes søskendemoderation og friplads efter følgende regler der indtil videre kun er gældende for skoleåret 2019 -2020:

  1. barn – betaler fuld takst
  2. barn – betaler 50% af normal takst
  3. barn – betaler 50% af normal takst

Udover det ekstraordinære tilskud er der mulighed for at søge om et årligt fripladstilskud med henblik på at reducere taksten for skole og SFO i henhold til følgende indkomsttabel. Se venligt vedhæftede oversigt/tilskudsmodel.

Skolen forbeholder sig til enhver tid ret til at justere størrelserne på fripladstilskuddet, så det kan håndteres indenfor skolens økonomi.

Det årlige fripladstilskud kan søges én gang om året i maj måned for det kommende skoleår. Tilskuddet er baseret på forældrenes indtægter som opgjort på seneste årsopgørelse fra SKAT.

På bestyrelsens vegne

Benjamin Kramarz