Carolineskolens Venner

Carolineskolens Venner er en støtteforening til skolen. Det forholder sig sådan, at skolen ud over forældrebetaling får økonomisk støtte fra staten og fra Det Jødiske Samfund i Danmark  Disse 3 beløb dækker imidlertid kun de mest basale udgifter, og det er her vor støtteforening kommer ind i billedet, idet vi årligt kan yde 50.000-100.000 kr. til formål, som skolen ikke selv kan få plads til i budgettet.

Her er eksempler på, hvad vi i årenes løb har ydet tilskud til:

 • nye gulve og akustisk dæmpning af klasseværelserne
 • forbedring af udendørsarealerne
 • nye legeredskaber
 • legehus
 • nye skolemøbler
 • musikinstrumenter
 • nye computere
 • nye materialer til fysik undervisningen
 • nye scenemoduler
 • årlige teaterture
 • undervisningsmaterialer

….og mange andre ting, som tilsammen langt overstiger 1 million kr.

Foreningen har 150 medlemmer, som består af gamle elever, forældre og bedsteforældre til nuværende elever samt andre, som blot synes, at det er et godt formål at støtte.

Skulle du endnu ikke være medlem, vil vi meget gerne byde dig velkommen. Du skal blot ringe til skolens kontor, hvorefter du vil få tilsendt en giroblanket. Det årlige støttekontingent er på 250 kr. Skolens telefonnr. er: 39299500.

Her kan du også få tilsendt Carolinegavekort, hvor du selv bestemmer størrelsen af det beløb, du vil sende i anledning af f.eks. Chanuka, en rund fødselsdag, guldbryllup eller anden festlig anledning.

Foreningens gironr. er: 01-154792. 

Bank: Danske Bank, registreringsnr. 3109, kontonr. 0000154792  

Bestyrelsen står 2-3 gange om året for en Carolinecafe, som er højt elsket af eleverne og som årligt giver små 10.000 kr. i overskud. Et flot stykke arbejde, som fortjener stor anerkendelse.