Nyheder

Carolineskolen søger science- og matematik lærer

Carolineskolen har pr. 1.  januar 2022, (mulighed for tiltrædelse tidligere), en ledig fuldtidsstilling som lærer.  

Vi søger netop dig, der brænder for at undervise i et eller flere af udskolingens naturfaglige fag (science) – i tæt samarbejde med en kollega – samt i matematik.

Carolineskolen er en jødisk privatskole med 178 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse samt tilhørende vuggestue og børnehave. Vi har SFO for elever i 0.-3. klasse og et klubtilbud for elever i 4.-5. klasse.

  • Vi er en skole der bærer præg af tradition og fællesskab.  
  • Vi er en skole der ønsker et skole- og læringsmiljø, der udvikler eleverne både socialt samt fagligt.
  • Vi er en skole der ønsker at lægge vægt på undervisning på tværs af klasser, tværfagligt, virkelighedsnært og problembaseret.

Læs mere her