Nyheder

Nyhedsbrev maj 2017

21. maj 2017

Kære forældre

Så blev det tid til et nyhedsbrev fra mig til jer.

And the winner is:

  1. klasse, der sang sig til tops i det traditionsrige årlige MGP på Jom HaShoah under stor applaus og opbakning fra hele salen. TAK til Ditte, der på fornemste vis havde lært de skønne unger sang og bevægelse. Det var verdensklasse!

Alle klasser leverede flot show, sang og dans, og det var en sådan god oplevelse at være med til. Der er så meget potentiale i Caroline-ungerne – og jeg bliver bare så stolt af at være en del af det.

Der blev som sædvanlig serveret grillpølser og efterfølgende danset i gården. Tak til Sarah Vain for at lære os nogle gode israelske danse med masser af humør og gang i.

Carolineskolens mini-kor på slap line på Hotel Marriot

I anledning af Israels 69. fødselsdag, der blev fejret på hotel Marriot med den israelske ambassadør som vært, optrådte fem af vores søde elever fra 5. klasse med både den danske og den israelske nationalsang.
Ditte og Helene har startet et kor med stor tilslutning, der øver en gang om ugen. Næste år satser vi på at møde op med et meget større kor, så vi kan vælte salen.

Fornemt besøg

Tirsdag den 16. maj fik vi besøg af Undervisningsminister Merete Riisager. Hun kom i anledning af domfældelsen i ”Kundby-sagen” for at udtrykke sin støtte til os og for at fortælle, at hun ikke synes det er i orden, at børn i Danmark skal leve med politibeskyttelse og bag høje mure, bare fordi de er jøder. Hun talte med lærerne, med en gruppe elever og med bestyrelsesformand Benjamin Kramarz og jeg. Hun lovede os bl.a., at hun ville arbejde endnu mere ihærdigt på, at børn i skolerne skal lære om frihed og demokrati og hvor vigtigt det er, at vi alle kan leve side om side uanset køn, alder eller religiøst tilhørsforhold.

Godt for os at have endnu en på Christiansborg, der har opmærksomhed på vores situation!

Planlægning af næste skoleår

Vi er i fuld gang med at planlægge det kommende skoleår, der både kommer til at blive i de gamle omgivelser og senere på året i de nye på Strandvejen.

Selvom vi bliver i de gamle omgivelser lidt endnu, så gør vi det ikke på undervisningsdelen.

Alle lærere er tilknyttet et team, der sammen har ansvaret for en gruppe børn, både fagligt og socialt. For at berolige dem, der har brug for tryghed, så bevarer vi klasserne, men sørger for, at lærerne samarbejder på nye måder til gavn for børnene. Det handler om at SE barnet der, hvor det er og give dem bedst mulig læring. Det betyder fx, at man har en fast matematiklærer, men det kan være, at man i nogle timer er inddelt i hold med nogen, der er på samme niveau som én selv, men med en anden lærer fra teamet, der er lige præcis den dygtigste til at forklare brøker eller arbejde med Lego Mindstorm.

ALLE børn kommer til at have lærere, de allerede kender+ et par nye , så ingen grund til bekymring dér J Det er også fordelen ved en forholdsvis lille skole. Alle kender alle!

Vi arbejder også med et indføre et meget mere fleksibelt skema. Børnene (og I) ved, hvornår de skal møde og hvornår de har fri, – hvilket vil ligge nogenlunde fast hen over året – men der vil være hele dage med fx dansk, billedkunst eller science, så der er mulighed for at fordybe sig og have fokus på længere forløb.

Både I og børnene vil hele tiden kunne følge med i, hvad der sker, så I også hjemme kan forberede børnene på skoledagene.

Vi arbejder med en model, hvor skoleåret inddeles i moduler på ca. otte uger med en overskrift, der relaterer sig til vores mission for skolen.

Både lærere og ledelse knokler for at få de sidste brikker på plads, og så skal vi selvfølgelig nok melde ud til jer, hvordan rammerne for skoleåret og JERES barn kommer til at se ud.

Alle lærere og ledelse bruger også de fire første dage af børnenes sommerferie på at blive helt skarpe på nye måder at samarbejde på og på at lave et årshjul, der skaber struktur og rammer for det kommende skoleår. Vi bruger også tre dage i uge 31, inden børnene møder i skole den 3. august på at planlægge de første forløb sammen. Så den der med ar lærerne har laaaaang sommerferie passer altså ikke helt J

Tabulex fremmødekontrol

I har alle fået besked om, at vi snarest indfører Tabulex fremmødekontrol i skole og SFO. Vi giver besked (og mini-kursus), når det går i luften J.

Fantastiske elevinitiativer på Carolineskolen!

Vi har nogle skønne og meget initiativrige og entreprenante børn på skolen! 2. klasse har på eget initiativ åbnet deres egen smykkebutik, hvor de sælger selvfremstillede smykker og donerer overskuddet til en landsby i Uganda, som de har fået kontakt med via en tidligere lærer på skolen, Linda Herzberg. Det er altså meget specielt, at børn i den alder tænker længere end til at tjene penge til is og slik!

Karoline fra 9. klasse tilbyder tegneundervisning om tirsdagen efter skoletid med stort fremmøde, 3. klasse har startet deres egen bogklub – og pigerne fra 7. klasse har på helt eget initiativ påtaget sig opgaven med at gøre eleverne på verdens bedste skole til verdens bedste læsere. De rydder op på vores forsømte bibliotek, er i gang med at finde ud af, hvilke bøger vi bør have på biblioteket og hvordan det skal indrettes – og så har de sat gang i en læsekonkurrence på hele skolen og bruger fritid på at læse højt for de små – både i børnehaven og i indskolingen.

TAK alle sammen!

9. klasses sidste skoledag – karameldagen

Er som bekendt på onsdag den 24. maj. Camilla har skrevet på Intra om programmet for dagen – og husk især den der med skiftetøj, hvis jeres barn skal være med til den traditionelle vandkamp!

  1. klasse går en hård måned i møde, med seks mundtlige eksamener. Men de er godt forberedt, så jeg er sikker på, at de nok skal komme til at klare sig forrygende! Knæk og bræk til dem allesammen herfra!

Bedste hilsener

Pernille Fabricius

Skoleleder